יחידה 4 ב: התנהגות לא מילולית

סיכום  הקורס 10293 פסיכולוגיה של המינים אוניברסיטה פתוחה

הסיכום נערך על ידי אור שחר, מורה לשיטת אלכסנדר


התנהגות לא מילולית

 

·       תת פרק זה מחולק למבוא + שלושה חלקים

·       באופן כללי ההבדלים בין המינים בהתנהגות לא מילולי

·       1. הבעות גוף- שמחולק ל

·       מרחב אישי

·       מגע

·       2. הבעות פנים שמחולקים ל

·       חיוך

·       קשר עיין

 

·       3. הצפנה ופענוח

 

פירוט

·       רגשות חזקים אינם זקוקים למילים על מנת שאדם אחר יבין אותם

·       התנהגויות לא מילוליות דומיננטיות יותר מהתנהגויות מילוליות

·       הבעות פנים, ושפת גוף משדרים יותר מסרים ממה שנאמר

·       מחקרים מעידים שלמידת התנהגות לא מילולית מקבילה ללמידת השפה המדוברת

·       אופני תקשורת לא מילולים- הרגישות לקיומם בקרב הזולת והיכולת לזהותם ולפענחם כראויהם מרכיבים חשובים ביותר בתקשורת הבין אישית

 

·       מהרביאן טוען שהרושם שנוצר בעת מגע ישיר ובלתי אמצע של פנים אל פנים בין בני אדם מושפע משלושה גורמים עיקריים ולפי מחקרים הוא נתן להם משקלים שונים:

·       סך כל הרושם = 7% התנהגות מילולית + 38% טון דיבור + 55% הבעות פנים

 

·       אדם מסוגל לזהות את ההתנהגויות הלא מילולית של הזולת ולפרשן משום שהן מורכבות, במרביתן מסימנים ספציפיים אשר המשמעות המוענקת להם היא מוסכמת ויציבה למדי בתוך קבוצות תרבות שונות.

 

הבדלים בין המינים בהתנהגות לא מילולית

·       לפי פרנס ומיו

·       קיים הבדל ששיטתי בהתנהגות הלא מילולית של גברים ונשים

·       ההבדל בין גברים לנשים בהתנהגות לא מילולית חשוב יותר מההבדל בהתנהגות המילולית בין גברים ונשים בגלל שהתנהגויות לא מילולית מעוגנות במשמעויות ובפירושים תרבותיים ומשקפות אותם. - כלומר במקרים רבים גברים ונשים מובחנים אלא מאלה בשימוש שונה שהם עושים בסוגים שונים של התנהגויות לא מילולית.

 

·       נשים מול גברים

·       באופן כללי ההבדל בין נשים לגברים דומה להתנהגות המילוליות

·       גברים משדרים סמכותיות ביטחון, אסרטיביות מעמד שליט

·       נשים משדרות חום, רגש וקבלהפחות ביטחון, מעמד חברתי נחות יותר, הכנעה, צייתנות.

 

·       פירוט

·       נשים יותר מקשיבות מגברים,

·       נשים מקשיבות בנימוס ובחוסר ביקורתיות

·       בעת השיחה נשים מישירות מבט אך שלא בעת השיחה הן נמנעות יותר מהגברים מלהישיר מבט

·       נשים מחייבות יותר מגברים חיוכים  של נימוס

·       הפנים של נשים מבטאים יותר רגשות משמבטאים הפנים של הגברים

·       בנשים נוגעים יותר מאשר בגברים

·       נשים נוגעות בחברותיהן במהלך שיחה יותר משנוטים גברים לגעת בחבריהם

·       נשים נוטות לפנות את הדרך על מנת למנוע התנהגות או ויכוח יותר מגברים.

 

 

·       חוקרים טוענים

·       שגברים עושים שימוש מרבי בהתנהגות לא מילוליות שהשתמעותן היא דומיננטיות ומעמד גבוהה

·       נשים מפיקות התנהגויות שמתפרשות כחום וכאהדה

 

·       הבדלים אילו בין המינים חופפים את התפיסות הסטראוטיפיות המסורתיות של תפקידי המינים

·       הגבר הטיפוסי מצטיר כבעל יכולת ואסרטיביות

·       האישה הטיפוסית מצטיירת ככנועה, וכבעלת יכולת פחותה אבל שופעת חום והבעות רגש.

 

·      לפי החוקרים ההבדלים בין המינים

·      תואמים גם את ההבדלים בפועל בכוח החברתי של גברים ונשים ובדפוסי היחסים הבין אישים שלהם

·      וגם משמרים את מעמדו הדומיננטי של הגבר בחברה המערבית.

 

·      יחד עם זאת החוקרים מסכימים שההתנהגות הלא מילולית לא רק ממינו של הפרט אלא גם מגורמי מצב שונים כגון מין הסובבים

·      ישנם מצבים שגברים גברים ונשים עושים שימוש רב  יותר בהתנהגויות לא מילוליות שנחשבות טיפוסיות לבני מינם.

 

 

·      התייחסות לממצאים- ממצאים לא חד משמעיים

·      doing gender - יש שטוענים שההבדלים בין המינים בהתנהגות לא מילולית מקבלים ביטוי בולט כאשר הפרט מעוניין בבן המין השני

·      במחקר- נשים שינו את התנהגותן לכיוון יותר סטראוטיפי מיני כשנאמר להן שהן אמורות לפגוש גברים מושכים המעדיפים נשים בעלות תכונות אלה

·      חוקרים אחרים טענו שההפך הוא נכון: בני שני המינים נוהגים בפחות סטראוטיפיות בנוכחות בין המין שני.

 


1. הבעות גוף- מרחב אישי ומגע

1.    מרחב אישי

2.    מגע

 

א) מרחב אישי

 

·       החוקר סומר טבע את המונח מרחב אישי

 

מושג: מרחב אישי

·       מרחב אישי הוא קו הגבול הבלתי נראה, אשר כל אחד מאתנו יוצר סביב הגוף, מעין בועת מרחב, המגנה עלינו מפני קרבה גדולה מדי של האנשים סביבנו

·       כלומר זהו קן בלתי נראה, כמו בועה, שמקיף את הגוף שלנו וקובע את המקום שאנחנו תופסים במרחב.

 

·       מדובר

·       גם במקום שהאדם תופס

·       גם במה שהאדם משדר= טריטוריה (חדירה/ לא חדירה).

 

 

·       סומר הראה שגודלה של בועת המרחב האישי משתנה בסיטואציות חברתיות שונות, בתרבויות שונות. כמו כן הוא שונה בקרב אנשים שונים, בגילים שונים ובמצבים שונים

 

·       מרחב אישי קיים גם בקרב בעלי חיים

·       יש עדויות רבות שאצל בעלי החיים הוא קשור לטריטוריות וסטטוס

·       גודל הטריטוריה מעיד על מידת הדומיננטיות של החיה בקרב בני מינה, ופלישה לטריטוריה מתפרשת כאיום על מעמד החיה ואז היא מתנהגת באופן אלים.

 

בועת המרחב של גברים גדולה יותר מבועת המרחב של הנשיםהחוקר מהרביאן

·       בועת המרחב של הגברים גדולה יותר מבועת המרחב של הנשים

·       תנוחת הגברים נוטה להיות יותר נינוחה ופחות סימטרית מזו של הנשים - עובדה שמתפרשת כסימן של סטטוס וכוח

 

·       אפשר לפרש את זה כמאפיין פיזי (נשים קטנות מגברים)

·       אפשר להתייחס לזה שנשים מרגישות פחות נוח מגברים- סימן סטטוס

 

 

·       נשים תופסות פחות שטח במרחב

·       גם בגלל היותן קטנות מן הגברים במבנה גופן

·       וגם בגלל תנוחת הגוף שלהם במרחב.

 

·       גברים תופסים יותר שטח במרחב-

·       נוטים להתפרקד, להניח זרועות על משענות כיסא וכד'

·       התנוחה הגברית תופסת יותר מרחב

 

גברים ונשים נוטים לשאת את ספריהם בצורה שונה- תצפיות על סטודנטים:

·       נשים עוטפות בזרוע אחת לעתים את שתינן סביב הספרים ומשעינות את קצה חבילת הספרים על גופן

·       גברים נושאים את הספרים ביחד אחת, היד השנייה נשענת על המותן

 

·       התנוחה הגברית מתפרשת על חלק גדול במרחב יותר מן התנוחה הנשית

·       התנוחה הגברית יותר נינוחה ופחות סימטרית מהתנוחה הנשית

 

 

המרחב האישי של הנשים חדיר יותר משל הגברים ומופר לעתים קרובות יותר

·       במחקר שנערך התקרבו נסיין ונסיינית בהדרגה אל סטודנטים וסטודנטיות עד שביקשו מהם לעצור

·       הסטודנטיות נתנו גם לנסיין וגם לנסיינית להתקרב אליהן יותר משתנו הסטודנטים.

 

·       במחקר שנערך בספריית האוניברסיטה התקרב הנסיין ליד הסטודנט או הסטודנטית ופיזר את כל ספריו ומחברותיו על השולחן

·       הסטודנטיות אספו את חומר הלימוד שלהן ועברו לשולחן אחר

·       הסטודנטים המשיכו להחזיק בעקשנות ב"זכויות הטריטוריאליות" שלהם

 

·       במחקר נערכו תצפיות על 19 זוגות של גברים ונשים שהגיעו באותו זמן מכיוונים מנוגדים

·       ברוב המקרים סטתה האישה מהגבר ונתנה לו לעבור

·       הסטייה מהדרך כאילו מאשרת את הסטטוס הגבוה יותר של האחר ואת זכותו העליונה לשטח המשותף

 

·       באותו מחקר בדקו גם סטודנטים באותו מין

·       נשים מפנות את הדרך לנשים אחרות באותה תדירות שבה גברים מפנים את הדרך לגברים אחרים.

 

·       חיזוק נוסף לכך שהסטטוס  של בועת המרחב האישי של נשים נמוך מזה של הגברים

·       נערכו תצפיות בזוגות של גברים ונשים שמהלכים ביחד

·       התברר שבמרבית המקרים הגבר צעד לפני האישה ונראה היה כאילו שהיא נגררת אחריו.

 

 

נשים רגישות יותר לסימנים לא מילולים "צפיפות פיזית"

·       נשים מנהלות שיחות עם נשים במרחב פיזי קטן מזה שבו הן מנהלות שיחות עם גברים

·       ידידות עומדות קרוב זו לזו בשעת שיחה יותר משעומדים ידידים

 

·       אצל נשים הקרבה הרגשית משפיעה על המרחק האישי בשעת שיחה

·       כאשר שתי נשים מדברות והן לא ידידות אז המרחק ביניהם  גדול מזה שהן ידידות

·       אצל גברים הקרבה הרגשית לא משפיע על המרחק האישי

·       כאשר שני הגברים שמשוחחים לא ידידים המרחק ביניהם הוא אותו מרחק כמו שגברים משוחחים כשהם ידידים

 

ב) מגע

·       באופן כללי הממצאים פחות חד משמעיים מאשר מרחב אישי- מגע הוא תלוי סיטואציה- קשר חברתי תרבותי

·       באופן כללי

·       במקומות עבודה גברים מרבים לגעת בנשים

·       (במערכת יחסים אינטימית גברים לא נוגעים יותר מנשים)

 

חדירה למרחב האישי: נגיעה בגוף

·       ביקשו מנשים וגברים לדווח היכן נגעו בהם בשנה האחרונה וכמה פעמים

·       נשים דיווחו שמספר הנגיעות הרב ביותר שקיבלו היה מחברים גברים

·       גברים דיווחו שמספר הנגיעות הקטן ביותר היה מחברות נשים.

 

·       גברים נוגעים בנשים כמעט פי שניים ממספר הפעמים שנשים נוגעות בגברים

·       ההבדל בין המינים גדול עוד יותר כאשר האישה הנה צעירה או בעלת סטטוס נמוך- הבוס והמזכירה

 

גישת הסוציאליזציה וגישת הסיטואציה כהסברים לשוני בין המינים בהתנהגות לא מילולית:

·       (דומה להתנהגות מילולית)

 

הסברים מדוע בועת המרחב האישי המקיפות את הנשים קטנות וחדירות מאלו המקיפות גברים

 

לפי מהרביאן

·       נשים חברותיות מגברים, חיוביות ביחס כלפי אחרים ואוהבות יותר מאחרים יחסים של קרבה

·       לנשים נוח יותר מהגברים במצב של קרבה גופנית גם לזולת- (נשים וגברים)

 

גישת הסוציאליזציה

·       (לפי פרנס ומאיו)- נשים זקוקים למרחב אישי כמו גברים, אבל בשל החינוך שלהן לנימוס ולחברותיות קשה להן, ( יותר מאשר לגברים המחונכים להגן בתקיפות על מרחבם האישי) לומר לאדם שחודש לתוך מרחבן כי החדירה גורמת להן אי נוחות.

גישת הסיטואציה

·       (לפי הנלי) ההבדלים בין המינים בשימוש במרחב האישי, (והבדלים אחרים בהתנהגות מילולית ולא מילולית) מעידים על מעמדן החברתי הנמוך של הנשים ומטרתם להמשיך ולשמר אותן

 


2. הבעות פנים

1.    חיוך

2.    קשר עין

 

·       באופן כללי הממצאים מעידים שגברים מבטאים את עצמם באופן לא מילולי פחות מנשים

 

א. חיוך

·       באופן כללי נשים מחייכות גם מגברים גם אם אין להן סיבה לחייך

·       אפשר לקשר את זה לנימוסים

·       אפשר לקשר את זה לחוסר ביטחון

 

פירוט

·       במחקרים הוכח שנשים מחייכות יותר מגברים

·       נשים מחייכות גם כאשר הם לא מרגישות שמחות במיוחד וכשהן להן סיבה לעין לחייך

·       נשים מחייכות יותר מגברים כשהן לבד

·       נשים מגבירות את החיוכים כשאדם נוסף נכנס לתמונה

 

·       חיוכם של גברים הוא ביטוי למצבם הנפשי ולא מושפע מנוכחותו או מתחושתו של הזולת

 

הסברים

 

סוציליזציה

·       את העובדה שנשים מחייכות בנוכחות אדם זר אפשר להסביר את רגישותן היתרה של נשים לגירויים חברתיים

סיטואציה

·       חיוכן של נשים שלא מבטא מצב נפשי פנימי הוסבר כחלק מהאינטראקציה החברתית שלהם שמנסות לגרום לזולת להרגיש בנוח

 

·       הסבר אחר זהו הסטטוס הנמוך

·       נשים מחייכות יותר מגברים במצבים חברתיים בשל הסטטוס הנמוך שלהן, שכן, בחברה המערבית הנשים הן המין החלש מבחינה פוליטית חברתית

 

·       בנוסף יתכן שחלק מהחיוכים השכיחים שנשים מחייכות מכוונים לפייס את הזולת ולהשקיטו ולקבל ממנו אישור

 

ב. קשר עין

באופן כללי

·       בקשר עין יש את השאלות מי מול מי, באיזה סיטואציה ומהו הקשר הסביבתי

 

·       נשים עם נשים יש יותר קשר עין מאשר גברים עם גברים

 

·       בהתייחסות למעמד נמוך מול מעמד גבוה:

·       מי שבמעמד הנמוך יותר ישפיל מבט ממה שבמעמד הגבוהה

·       רוב הנשים נמצאות במעמד הנמוך

·       ואכן לפי ממצאים מסוימים רוב הנשים הן אלה אשר  משפילות מבט למול הגברים

 

·       הממצא בעייתי

·       בחיזור נשים כן שומרות על קשר עין

·       הכי קל לקשר בין מעמד חברתי לקשר עין

 

פירוט

·       חוקרים אומרים שקשר עין מבטא גם את מעמדו החברתי של הפרט

·       בני אדם בעלי מעמד חברתי נמוך נוטים להסתכל בבעל הסטטוס הגבוה בזמן השיחהאבל הם משפילים את המבט כשבעל הסטטוס מישיר אליהם את מבטו

 

·       נשים יוצרות בעת השיחה יותר קשר עין מאשר הגברים אבל בזמנים אחרים נמנעים ממנו

 

·       גברים ונשים נוהגים ליצור קשר עין ולמשך זמן ממושך יותר עם בני מינם יותר מאשר עם בני המין השני.

·       קשר עין בין שני המינים יותר שכיח במצבים שבהם קיים עניין אישי אינטימי ביניהם.

 

הסברים

·       יתכן שההבדל בין המיני בקשר ענין מבטאים את הענין שמגלות נשים ביצירת קשרים בין אישים ורגשיים

·                  יתכן שבגלל שהנשים הם בעלות סטטוס נמוך יותר אז הן קשובות יותר לרגשות ולהתנהגויות פוטנציאליות של בעלי הסטטוס הגבוה מהן - בגלל התלות הרבה בהם = סיטואציה.

·       ומאחר שמרבית הנשים פועלות במסגות המגבלות של תפקידי המין המסורתיים הן צריכות להיות קשובות ודרוכות (לפתח אינטואיציה) למידה חברתי שמועבר אליהם באמצעות התנהגויות לא מילוליות = סוציאליזציה

 

 

3. הצפנה ופענוח

באופן כללי

·       הצפנה פירוש שנשים מיומנות יותר בהבעת הרגשות באמצעים לא מילוליים

·       כלומר נשים יודעות יותר להביע את הרגשות באמצעים לא מילוליים

 

·       פענוח זה היכולת לקרוא או להבין את ההבעות של הזולת, הרגשות שחבויים בזולת דרך הבעות הפנים שלו.

 

פירוט הצפנה

·       באופן כלי נשים רגישות מגברים לסימנים לא מילולים

·       נשים מצפינות ביתר הצלחה מגברים את הרגשות שלהן.

 

·       העבודה שנשים רגישות יותר לסימנים לא מילולים- בהבעה ובזיהוי ובשימוש בהם- עשויה להיות סיבה לסטראוטיפ שלנשים יש חוש שישי מפותח

 

·       נשים מביעות רגשית יותר טוב מגברים

·       במחקר שנשים וגברים צפו בשקופיות מעוררות מבחינה רגשית וקבוצה אחרת צפתה בהבעות הפנים של הצופים מבלי לראות השקופיות ולנסות לנחש את הרגש שהם מבטאים התברר שנשים העבירו ביתר הצלחה מהגברים את התחושות שעוררו השקופיות

 

·       ממצאים אחרים: מחקר אחר גילה

·       שנשים מצליחות יותר מגברים לבטא רגשות שליליים כגון כעס וגועל

·       וגבירם מצליחים יותר מנשים לבטא רגשות חיובים כגון הנאה וחיבה

·       ההסבר אפשרי

·       הציפייה שמצפים מכל אחד מהמינים בתחום הבעות הפנים

·       הבעות פנים שמביעות רגשות שלילים נדירות בקרב נשים אז קל לזהותם

·       הבעות פנים שמביעות רגשות חיובים גבריים כי הם נדירות יחסית ואז קל לזהותם.

 

הסברים להצפנה

 

א. הסבר להבדלים בין המינים מוסברים על פי רוב סוציאליזציה לתפקידי המין

·       ילדים לומדים להיות "גברים" = להימנע מביטוי רגש

·       ילדות מקבלות עידוד לבטא רגשות, בעיקר חיוביים

 

·       במחקר התברר שגברים ונשים שהביעו עמדות יותר ליברליות כלפי ההבדלים בין המינים הראו מגוון רחב  יותר של התנהגויות לא מילוליות (גם גבריות וגם נשיות), ואילו עבור גברים ונשים שעמדותיהם כלפי ההבדלים בין המינים היו יותר שמרניות ונוקשות  התנהגו ההתנהגויות לא מילוליות שנחשבות מתאימות לבני מינם

 

ב. הסבר אבולוציוני להבדלים בין הקבצות בהצפנה

·       הימנעותם של גברים מביטוי רגשות שלילים כמו חרדה היתה חיונית בחברות הציידים הפרימיטיביות לנטיעת תחושות ביטחון בנשים ולהבטחת נכונותן ללדת ילדים ולגדלם.

·       אצל נשים בגלל  חולשתן הפיזית התפתחה היכולת לזהות בקלות רגשות, בעיקר שלילים, מתוך הצורך להתגונן ולהישמר מפני סכנות

 

 

פירוט לפענוח

·       במחקרים התברר שנשים מפענחות את רגשותיהם של אחרים במידה רבה יותר של דיוק מזה של הגברים

·       רוזנטל חקר תחום זה באמצעות מבחן PONS שבודק את יכולתם של האנשים לפענח "צופנים" רגשיים על פי הבעות הפנים, הקול או הגוף (בעזרת סרטים שרואים אנשים אבל לא מבינים מה מדברים וכד')

·       התוצאות של מחקרים של רוזנטל הראו

·       שנשים מצליחות יותר מגברים לפענח מידע המוצג להם בכל שלושת ערוצי התקשורת הלא מילולית - פנים, גוף וקול.

 

 

סיכום

·       התנהגותן הלא מילולית של נשים מביעה בעיקר הכנעה, קבלה וחום

·       התנהגותם הלא מילולית של הגברים מביעה בעיקר סמכותיות, תחרותיות ומעמד חברת עדיף

 

·                ההתנהגות המיניות מצביעות במידה רבה על חלחול הסטראוטיפים המיניים


Comments