יחידה 8 - סיכום של מרכזת ההוראה על הדברים החשובים

סיכום  הקורס 10293 פסיכולוגיה של המינים אוניברסיטה פתוחה

הסיכום נערך על ידי אור שחר, מורה לשיטת אלכסנדר
תוקפנות

הישגיות

       כשרים אינטלקטואליים

 

הגדרה

 

מניע ההישג -  השאיפה להשיג משהו בעל ערך באמצעות השקעה של ממאמץ ולעמוד בסטנדרטים של הצלחה.

ההישגים נמדדים לפי 4 משתנים: מניע ההישג, פחד מכישלון, פחד מהצלחה, ייחוסים להצלחה ולכישלון

יכולת מרחבית

יכולת להצליח בפתרון בעיות הדורשות סידור או ארגון מרחבי.

מורכב מ: תפיסה מרחבית קביעת יחסים של גירוי ביחס לגוף למרות מידע מסיח. רוטציה מנטלית יכולת להזיז צורה דו או תלת ממדית בראש. ויזואליזציה מרחבית מניפולציה מורכבת ורב שלבית של מידע.

 

תיאור הממצאים

הבדל קטן ברמת התוקפנות בין גברים לנשים. גברים>מנשים. באף מחקר לא נמצא ההפך.

מניע הישג -  נשים < מגברים

פחד מכישלון נשים > מגברים

פחד מהצלחה תכונה יציבה אצל נשים

 

ייחוסים סיבתיים

ייחוס פנימי יציב:  נשים - כישלון, גברים - הצלחה.

ייחס חיצוני משתנה:  גברים - כישלון, נשים הצלחה

דפוסי ייחוס אלה קימים גם ביחס להערכת אחרים.

אלא שההבדל בין המינים אינו בביצוע בפועל אלא בהתייחסות לביצוע. כלומר בפועל אין הבדל בביצוע או בהישגים בפועל.

פיזור ציונים

 מספר רב של גברים בקצוות, מספר רב של נשים המרכז.

כישורים ספציפיים

תפיסה מרחבית: גברים> נשים

רוטציה מנטלית: כנ"ל

ויזואליזציה מרחבית: נשים=גברים

מתמטיקה: כנ"ל במיוחד החל מכיתה ז'.

מלולי: הבדל זניח לטובת הנשים. אין הבדל בתתי מבחנים.

 

התפתחות מעבר לגיל

ההבדלים פוחתים עם הגיל

 

ילדים

הבדל גדול אצל ילדים עד גיל 6.

בבית ספר עממי וגני ילדים ילדים תוקפניים יותר מבנות מילולית ופיזית

 

אצל מבוגרים

גברים נוטים להגיב בתוקפנות גם לרמות נמוכות של התגרות. אבל כשמידת ההתגרות גדולה אין הבדל

מתמיד.

ייחוסים לעתיד - גברים מנבאים לעצמם הצלחה יותר מנשים. נשים מעגל ציפיות נמוכות.

פערים עולים במתמטיקה החל מכיתה ז-ח לטובת הבנים.

 

מדידת המשתנה

ילדים

תצפית  - פעולות תוקפניות, הבעות פנים, משחק תוקפני ("קרבות כאילו")

 

מבוגרים

ניסויי מעבדה

שאלונים ("סולמות עוינות")

מבחני השלכה (TAT, רורשך), ניתוח תוכן של חלומות והזיות בהקיץ.

TAT  ניתוחי תוכן

סיפור הורנר

מבחן רורשך

דפוסי הנמקות

 

יכולת מרחבית

תפיסה מרחבית מוט ומסגרת. מבחן רוטציה מנטלית. ויזואליזציה מרחבית מבחן הצורות החבויות.

 

יכולת מתמטית

סקרים

מבחנים מתוקננים, כגון SAT

ניתוח-על

 

שינויים בממצאים מעבר לשנים

ההבדלים בתוקפנות הלכו וקטנו לקראת אמצע שנות ה - 70

לקראת שנות ה- 70 מניע הנשים עלה ושל גברים נשאר ללא שינוי (עמ' 121) אולם ישנם גם מחקרים שמראים שמניע הגברים ירד (עמ' 122). מחקרים מאוחרים יותר מצאו שכבר אין הבדלים משמעותיים.

פחד מהצלחה - עולה אצל גברים (חוששים שהצלחה תפריע בתחום האישי).

יכולת מרחבית

נטייה להעלמות ההבדלים.

מתמטיקה:

פער קטן והולך החל מ-1974 הבדלים מזעריים.

כושר מילולי

משנות ה- 70 הבדל זניח.

 

ביקורת על הממצאים (מתודולוגיה או מסקנות)

הטיית הצופה ניסוי של קונדרי וקונדרי

עכבה חברתית של תוקפנות אצל נשים נשים תוקפניות אם לא צופים בהן ריצ'ארדסון עמ' 89). חשות חרדה ביחס לרגשות תוקפניים. חשות אמפטיה לקורבן ולכן נימוק או הצדקה תגביר התנהגות תוקפנית.

השיטה בה מודדים תוקפנות משפיע על גודל ההבדל - (מחקרים נטורליסטים (תצפית) > מחקרי מעבדה.

מאפייני סיטואציה של הניסוי - הבדלים בולטים כאשר התוקפנות גורמת נזק פיזי ופחות כאשר הנזק הוא מילולי או  פסיכולוגי

בשאלוני דיווח עצמי קיימת הטיה של תפיסה עצמית סטריאוטיפית.

הטיה של המדגם צעירים עד גיל 24

בקרב מינים שונים של בעלי חיים נמצא הזכר תוקפני יותר מהנקבה, אך יש מקרים יוצאים מהכלל תוקפנות עונתית אצל נקבות. אצל חיות החיות בטבע נמצא פחות הבדלים בהשוואה לחיות מעבדה

 

בעיות מתודולוגיות הקשורות למחקר טסטוסטרון:

קושי במדידתו

סיבה להתנהגות או תוצאה

תכונה או מצב.

קושי בהגדרת מושג התוקפנות.  ומהימנות המדידה של משתנה זה בעיקר בגלל הטיית הצופה.

המחקרים הם מתאמיים. המתאמים המתקבלים נמוכים.

.

ישנם הבדלים בסיטואציות ניסוי שונות במצבים ניטרליים מניע הנשים גבוה מזה של גברים אך לא כך בתנאי "עירור להישגיות": מצבי תחרות מדכאים הישגיות אצל נשים ומגבירים השגיות אצל גברים.

 

נשים מונעות להישגים אך בתחומים המתאימים למינן

מניע ההישג תלוי בשלב ההתפתחותי בו נמצאת האישה

תוקף ה-TAT- גברים ונשים פחות הישגיים כאשר במתונה מופיעות נשים. בעייתיות בפרוש הממצאים.

המבחן של הורנר

לא תקף ולא מהימן. התוצאות לא עקביות, מודד גם משתנים אחרים: כמו חוסר ביטחון, פחד בחינות.

הסברים חלופיים: רגישות לכישלון של אחרים, הפחד מהצלחה הוא תלוי מצב, הציונים מבטאים גם מודעות לנורמות חברתיות ולתפקידי המין. התוצאות משקפות נורמות חברתיות ולא תכונה. פחד מהצלחה הוא תגובה למערכת מסוימת של תנאי סביבה ולא תכונת אישיות יציבה. (עמ' 123)

הייחוסים נובעים מנורמה חברתית ומתפקיד המין הדורש מנשים להצניע את הישגיהן ומגברים להתפאר.

יותר גברים מפגרים במוסדות.

ישנם גורמים חברתיים

(כמו עידוד יתר של בנים ואדישות להצלחת הבנות. אלה מקשים על פירוש הממצאים כפשוטם.

הפערים נובעים מהתנסויות לא פורמליות מחוץ לכיתה. הדרכה שונה. עמדות וציפיות דיפרנציאליות של ההורים.

                                            

 

מחקרים אלטרנטיביים

בנדורה עמ' 110 נשים מפנימות עכבות כנגד תוקפנות. גמול על התנהגות תוקפנית ייתן מוטיבציה.

ריצ'ארדסון עמ' 110 נשים מגיבות בתוקפנות ככל מתגרים בהן יותר.

סטריאוטיפים הקשורים לתפקידי מין עמ' 112

כשאן הוחלפה בג'ון נשים וגברים הביעו מעט תכנים של פחד מהצלחה.

נשים מסורתיות נוטות להיות פחות הישגיות.

סטודנטים מניחים כי לנשים מצליחות פחות סיכוי להתחתן.

נשים מצליחות נתפסות בצורה שלילית.

הן פחות מוצאות חן בעיני גברים.

גם אצל גברים יש פחת מהצלחה במיוחד כאשר מתלווה אליה תוצאה שלילית.

קיים קשר בין ניסיון קודם ובין היכולת. (מחקר של שן עמ' 136)

לבנים ובנות חוויות משחק שונות. אצל בנים החוויה מפתחת יכולת מרחבית.

ילדים שמפתחים יכולת עצמאות לתור את הסביבה כישורים מרחביים טובים יותר. שונות בין-תרבותית בכושר המרחבי. (עמ' 138)

יכולת מתמטית

תפיסות הורים שונות לגבי המינים 

בנות מאמץ, בנים יכולת

לצורך העניין אפשר שוב להתייחס למחקר של פנמה ושרמן עמ'  140

מורים מייחדים זמן שונה לבני המינים

בנות טיפוח קריאה

בנים- טיפוח מתמטיקה 

מחקר ניתוח-על (עמ' 142) מראה שהפער הלך וקטן עם השנים. ממצא המעיד על השפעות חברתיות על היכולת                      

 

גישות להסבר

הסברים ביולוגיים

השפעת הטסטוסטרון

כרומוזומים כרומוזום Y נוסף.

הסברים פסיכולוגים

למידה חברתית

תפקידים חברתיים והסטטוס

פרויד

סוציוביולוגיה

 

יכולת מרחבית

גנטיקה גן רצסיבי על כרומוזום X

תפקוד המוח מוחם של הגברים יותר לטרלי

השפעות סביבתיות

 תוצאה של מחקרים: משחקים והתנסות קודמת משפיעה על פיתוח כישורים שונים.

לחץ חזק לקונפורמיות של תפקידי מין.

 

יכולת מתמטית

 Comments