א 2) מאמר 1

סיכום הקורס 10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה אוניברסיטה פתוחה

הסיכום נערך על ידי אור שחר, מורה לשיטת אלכסנדר

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת ה-URL של מפרט הגאדג'ט


תוכן

 1. 1 סיכום הקורס 10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה אוניברסיטה פתוחה
 2. 2 הסיכום נערך על ידי אור שחר, מורה לשיטת אלכסנדר
 3. 3 מאמר 1: הנחות מראש של הפסיכולוגיה:  הרעיונות החוזרים של יין ישן בבקבוק חדש= מקורות היסטוריים מוקדמים של הפסיכולוגיה
  1. 3.1 חלק 1: Foundation or Anticipation
   1. 3.1.1 הרעיון באופן כללי
   2. 3.1.2 בין Anticipation ל Foundation
    1. 3.1.2.1 Anticipation: הטרמה הסבר כללי
    2. 3.1.2.2 1) קריטריון 1-  Precedence = "מוקדמות" = ראשוניות
    3. 3.1.2.3 2) קריטריון 2 Resemblance- "דמיון"
    4. 3.1.2.4 Foundation
    5. 3.1.2.5 3) קריטריון 3- Demonstrable continuity = המשכיות ברורה
     1. 3.1.2.5.1 מספר מילים נוספות על רעיון ההבדלים בין אנטיסיפיישן לפאונדישין (של ז')
    6. 3.1.2.6 דוגמאות ל Anticipation
     1. 3.1.2.6.1 דוגמא ראשונה- תיאורית הדיסוננס הקוגניטיבי של פסטניגר
     2. 3.1.2.6.2 דוגמא שנייה- הרעיונות של פרויד על הדינמיקה של שיכחה מוטיבציונית.
    7. 3.1.2.7 דוגמאות ל Foundation
     1. 3.1.2.7.1 דוגמא ראשונה: תיאורית שיווק המשקל הקוגניטיבי של היידר
     2. 3.1.2.7.2 דוגמא שנייה: הפסיכולוגיה של הרבארט כאבן הפינה בקונפציית ה mind של פרויד
      1. 3.1.2.7.2.1 הוכחות לראשוניות ולדמיון (שני הקריטריונים הראשונים)
      2. 3.1.2.7.2.2 הוכחה לקריטריון 3 Demonstrable continuity
     3. 3.1.2.7.3 דוגמאות נוספות (מורה מסימסטר קודם)
    8. 3.1.2.8 Foundation or Anticipation- מתוך מצגת של מורה מסימסטר קודם
  2. 3.2 סיכום- עמוד 14 ס=בספר מאמרים, נקודות במחקר של מחקרים היסטורים- לא למדתי עדיין (לא נראה חשוב)
   1. 3.2.1 שאלה מהממן:הדגימו מהמאמר הראשון את השפעתם של שלושה תיאורטיקנים שונים על פרויד. היעזרו במונחים של פאונדישין ואנטיסיפישן

 

 

מאמר 1: הנחות מראש של הפסיכולוגיההרעיונות החוזרים של יין ישן בבקבוק חדש= מקורות היסטוריים מוקדמים של הפסיכולוגיה

 

מיקוד של המורה למאמר 1

1.    מה ההבדל בין anticipation ל-foundation? דוגמאות.

 

·       מאמר זה עוסק בחיפוש אחר שורשים היסטוריים לרעיונות ולתיאוריות בפסיכולוגיה

·       כותב המאמר הוא פסיכולוג היסטוריון החוקר תהליכי התפתחות רעיונות וחיפוש אחר אחר מקורות היסטוריים המשמשים בסיס לתיאוריות מאוחרות יותר

·       המאמר בנוי מארבע חלקים

 

 

·      ז': המאמר עוסק בהתפתחות רעיונות, ושורשים היסטוריים שהם בסיס לתאוריות מאוחרות יותר:

 

חלק 1: Foundation or Anticipation

הרעיון באופן כללי

·       שורשי המושג X או הרעיון Y נעוצים בהגותו של הפילוסוף Z".

·       המאמר הנ"ל של Sarup מנסה לתת כלי להבחין בין שני מצבים שונים: Anticipation וFoundation

o      :Anticipation: הוא כאשר הרעיון הופיע קודם לכן, אבל לא השפיע במישרין

o      Foundation : הוא כאשר הרעיון הופיע קודם ועל בסיסו נבנה הרעיון הנוכחי

 

·       הפסיכולוגיה כמו תחומי מדע אחרים מחפשת אחר מקורות פילוסופיים לרעיונות חדשים שמוצגים בתחום

·       יש נטיה לקשור רעיון או תיאוריות חדשות למקור מוקדם יותר, אך השימוש שנעשה ברעיונות מוקדים פעמים רבות אינו מדויק מבחינה היסטורית

·       מטרת המאמר היא לבסס את ההבחנה

·       בין Anticipation- חומרים ראשונים המבודדים מבחינה היסטורית, רעיונות הנראים כבסיס לרעיונות מאוחרים יותר, אבל למעשה חסרים את ההמשכיות וההתפתחות הנדרשת בכדי שיהיו כאלה.

·       לבין  Foundation- רעיונות המשמשים בסיס ורקע תיאורטי להתפתחותם של רעיונות מאוחרים יותר,


בין Anticipation ל Foundation

·       יש שלושה קריטריונים להגדרת foundation ואילו Anticipation מוגדר על ידי שניים מתוכם

 


Anticipation: הטרמה הסבר כללי

·       :Anticipation הוא כאשר הרעיון הופיע קודם לכן, אבל לא השפיע במישרין

o      כלומר  חומרים ראשונים המבודדים מבחינה היסטורית, רעיונות הנראים כבסיס לרעיונות מאוחרים יותר,

o      אבל למעשה חסרים את ההמשכיות וההתפתחות הנדרשת בכדי שיהיו כאלה.

 

·       במילים של המורה

§       משהו שהיה קודם שהיווה בסיס

§       ההטרמה לפי סרוק זה "רעיונות מוקדמים יותר מבחינה היסטורית אך שונים מבחינת השפעתם מניסוחים שבאו מאחור יותר"

 

·       במילים אחרות:

o      רעיונות שהם מוקדמים יותר מבחינה היסטורית ודומים לרעיונות מאוחרים יותר אך אין המשכיות בין הרעיונות המוקדמים למאוחרים

o      כלומר הרעיונות נראים כבסיס לרעיונות מאוחרים יותר אך למעשה הם חסרים את ההמשכיות ואת ההתפתחות הנדרשת כדי שיהיו כאלה.

o      מפתח הרעיון אינו מודה שהוא נשען על רעיון קודם

 

 

·       המשותף ל Anticipation ול  Foundation )

1) קריטריון 1-  Precedence = "מוקדמות" = ראשוניות

·       (משותף ל Anticipation ול  Foundation )

 

2) קריטריון 2 Resemblance- "דמיון"

·       (משותף ל Anticipation ול  Foundation )

 

·       דוגמאות ל Anticipationאני כותב בהמשך


Foundation

·       Foundation : הוא כאשר הרעיון הופיע קודם ועל בסיסו נבנה הרעיון הנוכחי

o      כלומר רעיונות המשמשים בסיס ורקע תיאורטי להתפתחותם של רעיונות מאוחרים יותר,

 

·       במילים אחרות:

o      רעיונות המשמשים בסיס ורקע תיאורטי להתפתחותם של רעיונות מאוחרים יותר. אלה מאופיינים בראשוניות , דמיון והמשכיות מוכחת לגבי התפתחויות מאוחרות יותר.

o      כלומר, הם רעיונות המשמשים בסיס ורקע לרעיונות מאוחרים במובן שהתפתחות הרעיונות היא בעלת המשכיות וניתן לעקוב אחר ההשפעות.

 

·       הסבר של ז':

·      רעיונות ראשוניים, כשהמאוחרים מאופיינים בקדימות היסטורית, דמיון והמשכיות,

·      ההוגה מודה שהוא נשען על רעיון קודם.

 

·       כלומר ב-foundation יש מרכיב של המשכיות ניתנת להוכחה שאין בanticipation

 

 

·       המורה בכיתה

o      ב foundation  מדובר על יסודות שלמעשה הם משמשים בסיס ורקע תיאורטי לרעיונות מאוחרים יותר

o      בanticipation היה ראשוניות ודמיון אבל חסר המשכיות

·       כלומר שנוכל לעקוב אחרי רעיונות

 

·       נניח אם פרויד כתב שקרא את שפינוזה רק בזמן מאוחר יותר אז זה הטרמה (אנטיסיפישן) ולא המשכיות (פאונדישין)

 

·       יכול להיות שהיתה גם אווירה בסביבה האינטלקטואלית

o      למשל במאה ה 19 בזמן שפרויד שכתבת את כתביו

o      היתה תיאוריה של פכנר שקשה שלא להכיר אותו

o      סרוק (בהמשך במאמרו ) מנסה להבין מהם הטרמות ומהם יסודות.

 

3) קריטריון 3- Demonstrable continuity = המשכיות ברורה

·       ההבדל בין שני המושגים הוא שרק ל-Foundation  יש את המכנה השלישי Demonstrable continuity

 

מספר מילים נוספות על רעיון ההבדלים בין אנטיסיפיישן לפאונדישין (של ז')

·      מי שמגדיר אם הרעיון אנטיספיישן או פאונדיישן הוא ההוגה שמפתח אותו, וזה חשוב להיסטוריה,

·      דוג'- אילו פרויד היה מודה שנשען על ניטשה, אזי אנו במגרש הניטשיאני שכולל את פרויד, המרכז הוא ניטשה והפילוסופיה,

·      אך אם פרויד מכחיש זאת הרי שאנו מסווגים אותו כפסיכולוג, הוא במרכז והתאוריה הפסיכואנליטית עומדת בפני עצמה.

 

דוגמאות ל Anticipation

·       בעזרת שתי דוגמאות של תיאוריות פסיכולוגיות שונות מצגים המחבר את השימוש המוטעה ברעיונות מוקדמים כמקור ובסיס לתיאוריות מאוחרות.

 

דוגמא ראשונה- תיאורית הדיסוננס הקוגניטיבי של פסטניגר

·       באופן כללי: המאמר מציג 4 ניסיונות לקשור את תיאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי לרעיונות מוקדמים יותר

 

·       פירוט

·       הדיסוננס הקוגניטיבי של פסטינגר: אדם מאמין בעמדה מסוימת אך פועל בניגוד לה יחוש מתח לא נעים, דבר שיגרום לשינוי עמדותיו או להתאמת ההתנהגות לעמדה שלו

·       יש הטוענים כי רעיון הדיסוננס הוא אינו רעיון חדש של פסטינגר אלא הוזכר בדרך זו או אחרת כתביהם של פילוסופים מוקדמים כאפלטון או אריסטו

·       היו שניסו לקשר את הרעיון המרכזי של הדיסוננס לרעיונותיו של פירס (Peirce ) ואמרו כי התיאוריה של פסטינגר היא לא יותר מצעד המרחב את התיאוריה של פירס "לתנאי שיוצר ספק" או דיסוננס

·      ז': פירס וביין (האדם מונע להשיג מצב של אמונה, לכן, מטרתו ליישב דעותיו שבספק, ולהגיע למצב נפשי נוח)-

·      אין הוכחות שפסטינגר הושפע מהם.

 

 

·       אולם למרות הדמיון המדהים בין הרעיונות הקדומים של פירס לבין הבסיס התיאורטי של הדיסוננס הקוגניטיבי  הרי שהרעיונות המוקדמים הם רק Anticipation ולא Foundation:

o      מכיוון שיש צורך למצוא עדויות התומכת בהשפעה ישירה או עקיפה  מרעיונות מוקדמים לניסוח של פסטינגר

·       אין שום איזכורים של קשר  פירס, ג'ימס, דיואי, טולמן וגם לא של בין בהתייחסויות של פטיסנגר

·       במילים אחרות אין שום הוכחות שפסטינגר הושפע מהם

·       מתקיימים הקריטריונים של ראשוניות ודמיון אבל לא של הקריטריון השלישי של ראשוניות ברורה (לא פירטתי הכל, אלא רק את הרעיון)

 


דוגמא שנייה- הרעיונות של פרויד על הדינמיקה של שיכחה מוטיבציונית.

 

 

·       שופנהאור ופרויד- זוהי דוגמא נוספת ל Anticipation שטועים בה כ foundation

 

·       תובנות מסוימות של שופנאור  נחשבות (בטעות) כמקורות היסטוריים לרעיונות של פרויד בנוגע לדינמיקה של שיכחה מוטיבציונית והחשיבות הקלינית שלה

 

·       (מתוך החומר על פרויד) שופאנאור  דיבר

o      על לא מודע

·       טוען האדם הינו יצור לא-רציונלי שפועל באופן לא הגיוני.

 

o      על אינסטינקט המין והשימור העצמי

·       האדם נדחף לפעולות ע"י 2 אינסטיקטים- אינסטינקט המין ואינסטינקט השימור העצמי.

·       אינסטינקט המין של שופנהאואר קרוב יותר ל"עקרון שימור המין", בעוד שאצל פרויד מדובר למעשה ב"עקרון העונג".

 

o      מציע מודל של של מחלת נפש

·       המודל של שופנהאואר לגבי מחלת נפש- יש קונפליקט בין דחף לבין חשיבההלב רוצה משהו שהשכל אומר שהוא לא יקבל.

·       כאשר הקונפליקט חריף מדי- לדעת פרויד ושופנהאואר- נוצרת מחלת נפש.

o      כלומר בין הרצון לאינטלקט: שיגעון זה שיש קונפליקט בין רצון לאינטלקט.

·       לפי המאמר הנ"ל (ז'):

§       שכחה מוטיבציונית-הדחקה (פרויד).

§       שופנאוהר-אדם מתנתק מדברים שפוגעים בו,

§       ניטשה- מדבר על תהליך השכחה המוטיבציונית,

§       פרויד לא מודה שנשען עליהם,

§       פרויד אומר שאת שופנאוהר קרא מאוחר ואת ניטשה מצטט כדי לחזק את התאוריה שלו.

 

 

·       פרויד היה מודע לחפיפה בין חשיבתו לבין זו של שופנהאור אבל הוא אומר כי הוא נחשף לרעיונותיו של שופנאהור רק בשלב מאוחר בחייו. ולכן השפעותיו של שופנאהור על פרויד הם Anticipation.

 

·       בפועל רעיון ראשוני אשר דומה לרעיון מאוחר יותר נשאר Anticipation עד שמתפתחת ביניהם המשכיות המודגמת דרך נתיב/קשר השפעה ספציפי ביניהם.

o      במובן זה, כל Anticipation הם פוטנציאלים להיות Foundation או עם שורשים היסטוריים.

o      אולם על מנת שיהיו Foundation, צריך להראות המשכיות מלבד דמיון וקדימות בזמן.

 


דוגמאות ל Foundation

דוגמא ראשונה: תיאורית שיווק המשקל הקוגניטיבי של היידר

·       היידר (בתיאורית שיווי המשקל) מתאר סיטואציה משולשת המערבת יחסים בין אדם המשמש נקודת מוצא והתייחסות (p) אדם נוסף (o) ואובייקט (x)

§       המשך של ז': כשיחסיהם בעלי אופי סנטמינטלי או מסוג יחידה (קירבה, דמיון וחברות), הם עשויים להיות חיוביים או שליליים ואיזון מושג רק כשהיחסים מתקיימים יחד ללא מצוקה.

 

·       התובנות של שפינוזה הם דוגמה ברור ל Foundation

·       התובנות של שפינוזה שימשו כמרכיב בסיסי בתיאוריה של היידר לפיה האדם שואף להגיע למצב של איזון הכרתי.

§      ז' : שפינוזה מתאר מצב שמערב את ההוויות בדומה להיידר, היידר גם ציין את חשיבות שפינוזה לתאוריה.

 

·       חלק מהרעיונות של שפינוזה עסקו במצבים של איזון.

o      (שגם שלוש יישות הדומות לאלה של היידר וגם הן מוגדרות במונחים תפיסה הנושא והתנסות)

o      שפינוזה טען כי רגש חיובי או שלילי נובע מתפיסת האדם את המציאות כמקדמת או כחוסמת.

·       היידר מתייחס לרעיונות של שפינוזה ומציין איך ניתן להתגבר על קשיים מסוימים בתיאוריה שלו ע"י קישורה לרעיונותיו של שפינוזה.

o      הוא מסתמך על שפינוזה כדי לספק הקשר מסוים לרעיונות המנותקים בתיאוריה שלו.

דוגמא שנייה: הפסיכולוגיה של הרבארט כאבן הפינה בקונפציית ה mind של פרויד

·       (למבחן חשוב שתהיה לי דוגמא כזאת)

 

רקע להבנה

·       ניתוח היסטורי זה מסובך יותר מהדוגמא הראשונה ונדרש תחכום רב על מנת להוכיח את ההשפעה של הרבארט על פרויד

·       לצורך זה מזכיר המחבר שישה אנשים נוספים שהשפיעו על פרויד ומתוכם עם שלושה היה בקשר אישי

·       יש להעזר בשירטוט המצורף על מנת לעקוב אחר ההסבר

 

·       יש לשים לב לשנים שבהם כל אחד מהתאורטיקנים המוזכרים

 

הסבר

·       הרבארט ופרויד - ההשפעה החשובה של הרבארט (הרעיונות של הפסיכולוגיה של הרברט) על רעיונותיו של פרויד היא נושא שנחקר רבות.

הוכחות לראשוניות ולדמיון (שני הקריטריונים הראשונים)

·       וולמן (חוקר) טען במפורש שהרברט השפיע על מחשבות פרויד וערך רשימה של רעיונות ועקרונות מהתיאוריה ה"אנרגטית" של הרברט שמסוכמים באופן מעשי בפסיכואנליזה

·       (יש דברים נוספים שלא כתבתי).


הוכחה לקריטריון 3 Demonstrable continuity

·       אולם יש להבין שראשוניות ודמיון הם לא קובעים " גובה היסודות " של רעיונו תמוקדמים

·       יש צורך לבדוק את המבנה של טענת הזיקה (קישור) בין "מקור" וה"מקבל" בכדי שההשפעה תהיה מתקבלת על הדעת ותהיה משכנעת.

 

 

השירטוט נמצא בעמוד 13 בספר מאמרים (להעתיק)

·       קו מקווקו =השפעה מבלי לדעת את הקשר האישי

·       קו ישר= השפעה דרך קשר אישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקשר וההמשכיות בין רעיונותיו של הרבארט לאלו של פרויד הם אלו:

1)   במהלך לימוד למד פרויד למד מספר לימוד של Lindner (אשר נקרא: ספר הלימוד של לינדר על פסיכולוגיה אמפירית על ידי גישה גנטית) אשר הושפע מרעיונותיו של הרבארט לגבי הקונפליקט בין מחשבות חזקות וחלשות הדוחפות זו את זו החוצה מההכרה והמנסות להכנס שוב להכרה המנסות- כלומר מחשבות המנסות להגיע להכרה.

2)   הפסיכולוגיה של פכנר, לגבי האנרגיה המנטלית וכן האנלוגיה של פכנר לגבי הנפש כקרחון (תשע עשיריות מוסתרות במים והמסלול שלו מושפע לא רק מהרוחות על פני השטח אלא גם על ידי זרמים תת קרקעיים) היו המשך ופיתוח של רעיונותיו של הרבארט.

§       פרויד הושפע ישירות מהרעיונות של פכנר. ועדות לכך אפשר למצוא בתודות שהוא "היה תמיד פתוח לרעיונות של פכנר ... והוא הלך בעקבות ההוגה הזה בהרבה נקודות חשובות"

3)   בנוסף פכנר השפיע באופן עקיף על פרויד דרך זה שהוא השפיע על אנשים כמו ברויר, ברוק ומיינרט, ואילו הם אנשים שעבדו עם פרויד זמנים שונים במהלך תחילת הקריירה שלו.

§       בנוסף, ברוקה היה המורה של פרויד באוניברסיטה של וינה

§       וברויר שהחשיבה מאוד את פכנר ואשר עבד בקירבה לפרויד ויד קשר נוסף בין פכנר ופרויד.

4)   מיינרט, קשר קריי נוסף בשני הקשרים בין הרברט לבין פרויד, קיבל רעיונות לא רק מעבודתו של פכנר אלא גם דרך גריסיננגר (שהיה פסיכיאטרי) שהיה תלמיד אדוק של הרברט

§       ופרויד שעבד עם מינרט בבית הכולים הכללי של וינה נזכר בביוגרפיה שלו שכשהוא היה סטודנט היה "אחוז  " על ידי העבודה והאישיות של מינרט


·       החיבור המתואר בשירטוט מראה ברמת סבירות גבוהה את היסודות החלקיים של השיטה של פרויד ברעיונות של הרברט

·       הנחות היסוד של שימור האנרגיה המנטלית  והפעילות של התהליך הלא מודע של הפסיכולוגיה של הרברט הם בהחלט יותר מאשר Anticipation (הטרמה) לשיטה של פרויד אלא מדובר ב Foundation

o      אולם יש לשים לב שאין הכוונה שלהרבט יש  רעיון מוגדר של פסיכואליזה או שהפסיכולוגיה זה רק שיפור של הרעיונות של הרברט

 

 

·      הסבר קצר של ז'

o      קונספצית המיינד של פרויד: הרברט- כל רעיון זהה לפעולת שימור שמשחררת אנרגיה, ולכן לא נעלם, רעיון שאיבד חלק מהאנרגיה שוקע מתחת לסף מודע, כשרעיון מודחק עולה, הרעיון הקיים מתנגד ומנסה לעכב עליתו למודע.

o      פרויד הושפע מהרברט דרך הוגים אחרים:

1.    קורא ספר של לינדנר על רעיונו של הרברט.

2.    .פכנר הושפע מהרברט, ופרויד הושפע ישירות מפכנר,

3.    ובעקיפין דרך הוגים כמו בראוור, מאייר, ברוק שהושפעו מפכנר.


דוגמאות נוספות (מורה מסימסטר קודם)

·       דרווין ג'יימס, גלטון,

·       ניטשה פרויד (גם אנטיסיפשן)

 

 

Foundation or Anticipation- מתוך מצגת של מורה מסימסטר קודם

·       למה זה משנה?

o      בפסיכולוגיה השאלות חוזרות על עצמן. מה שמשתנה זה העושר והמורכבות של דרכי המדידה והתשובות השונות.

 

"To come very near to a true theory and to grasp its precise application, are two very different things, as the history of science teaches us. Everything of importance was said before by someone who did not discover it…"

                                                                                    (Whitehead, 1958)

 

 

סיכום- עמוד 14 ס=בספר מאמרים, נקודות במחקר של מחקרים היסטורים- לא למדתי עדיין (לא נראה חשוב)

 

·       לסיכום- לעיתים, רעיונות מושאלים עוברים טרנספורמציה ניכרת עם הזמן כך שהערך של המקורות שלהם מופחת והם הופכים להיות לא יותר ממקורות פשוטים שנתנו השראה (אנטיסיפיישן).

 


שאלה מהממן:הדגימו מהמאמר הראשון את השפעתם של שלושה תיאורטיקנים שונים על פרויד. היעזרו במונחים של פאונדישין ואנטיסיפישן

Anticipationזהו מצב שבו רעיון הופיע קודם לכן, אבל לא השפיע במישרין Foundation : מצב שהרעיון הופיע קודם ועל בסיסו נבנה הרעיון הנוכחי (יש מרכיב של המשכיות ניתנת להוכחה שאין ב Anticipation ). יש שלושה קריטריונים להגדרת foundation ואילו Anticipation מוגדר על ידי שניים מתוכם. שני הקריטריונים המשותפים הם 1) Precedence (שרעיון הופיע מוקדם יותר) 2) Resemblance- (שיש דמיון בין הרעיון הנוכחי לקודם) בכדי שיהיה Foundation   יש צורך בקיום הקריטריון ה שלישי Demonstrable continuity (המשכיות ברורה).

 

הרעיונות של Herbert נמצאים גם בתיאוריה של פרויד (בנוסף הרברט פירסם את רעיונותיו לפני פרויד. לפיכך מתקיימים שני התנאים הראשונים לקיומו של Anticipation. אולם עדיין לא מספיק לקבוע שאכן פרויד הושפע מהרברט. יש צורך שיתקיים הקריטריון השלישי Demonstrable continuity בין הרברט לפרויד על מנת שנוכל לקבוע שמדובר ב Foundation

 

ידוע שהפסיכולוגיה של Fechner, לגבי האנרגיה המנטלית וכן האנלוגיה של פכנר לגבי הנפש הם רעיונות שהופיעו אצל פרויד מאוחר יותר. ידוע לנו שפרויד הושפע הרעיונות אילו של פכנר.(לפי התודות בספריו).  בנוסף פכנר השפיע באופן עקיף על פרויד דרך השפעתו  על אנשים כמו Breuer, ואחרים שעבדו עם פרויד . מכאן אפשר להסיק שפכנר הוא Foundation לפרויד. בנוסף, מכיוון שהרעיונות של פכנר היו המשך ופיתוח הרעיונות של הרברט אפשר לקבל אישוש לקיומו של "המשך ברור" בין הרברט לפרויד (דרך פכנר) כך שהרברט הוא Foundation לפרויד. בנוסף מכיוון שידוע שפרויד למד מספר לימוד של Lindner אשר היו בו רעיונות שהושפעו מרעיונותיו של הרבארט לגבי מחשבות המנסות להגיע להכרה. אפשר לאשש את המחשבה שהרברט הוא Foundation   לפרויד.

 

(תוספת) דוגמא ל Anticipation היא שפינוזה (וגם ניטשה)

שפינוזה

עסק  בלא מודע וטען שהאדם הינו יצור לא-רציונלי שפועל באופן לא הגיוני. ( טען שהאדם יצור לא רציונלי המודרך ע"י כוחות שהוא לא מבין ולא מודע אליהם, כוחות אלו הם כוחות אינסטינקטיביים וזאת דומה לרעיונות של פרויד)

·              דיבר על אינסטינקט המין והשימור העצמי וטען שהאדם נדחף לפעולות ע"י 2 אינסטיקטים- אינסטינקט המין ואינסטינקט השימור העצמי. (אינסטינקט המין של שופנהאואר קרוב יותר ל"עקרון שימור המין", בעוד שאצל פרויד מדובר למעשה ב"עקרון העונג")

מציע מודל של של מחלת נפש ·              לפי שופנהאואר במחלת נפש- יש קונפליקט בין דחף לבין חשיבההלב רוצה משהו שהשכל אומר שהוא לא יקבל. (כאשר הקונפליקט חריף מדי- לדעת פרויד ושופנהאואר- נוצרת מחלת נפש)

 

              שופנהאור מהווה אנטיסיפיישן לפרויד, כי פרויד קרא את כתביו של שופנהאור מאוחר בחייו ולכן לא הושפע מהם בעבודתו. פרויד אינו מצהיר שהוא מסתמך על שופנהאואר. לכן שופנהאואר מהווה Anticipation לפרויד.


Comments