א 3) הרצאה 2

סיכום הקורס 10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה אוניברסיטה פתוחה

הסיכום נערך על ידי אור שחר, מורה לשיטת אלכסנדר

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת ה-URL של מפרט הגאדג'טתוכן

 1. 1 סיכום הקורס 10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה אוניברסיטה פתוחה
 2. 2 הסיכום נערך על ידי אור שחר, מורה לשיטת אלכסנדר
 3. 3 הרצאה 2- גישות ושיטות בפסיכולוגיה: התפתחות מדעית
  1. 3.1 כללי מהספר
   1. 3.1.1 שאלה:
  2. 3.2 פתיחה- חיבור לשיעור הקודם
   1. 3.2.1 במאה השמונה עשרה היו שתי שאלות יסוד שהיוו את שער הכניסה לעידן של האסכולות בפסיכולוגיה
    1. 3.2.1.1 1)        השאלה של גוף ונפש
    2. 3.2.1.2 2)        רמות תודעה
  3. 3.3 1) שלבים בהתפתחות המדע: התפתחות אסכולות סקירת
   1. 3.3.1 שלבים מרכזיים בהתפתחות המדע- קון שני שלבים להתפתחות המדע (את זה כתבתי קודם לכן, ופה זה רק בשביל להזכיר)
    1. 3.3.1.1 i.           השלב הפרה פרדיגמתי
    2. 3.3.1.2 ii.         השלב הפרדיגמטי - מתקדם
   2. 3.3.2 6 אסכולות מרכזיות בפסיכולוגיה : התפתחות אסכולות בפסיכולוגיה במאות ה 19 וה-20
    1. 3.3.2.1 הסבר מהי אסכולה במדע
     1. 3.3.2.1.1 i                    התופעות שחשוב לחקור (מה חשוב לחקור)
     2. 3.3.2.1.2 ii                  טיבעה של התופעה הנחקרת (מהו טבע התופעה)
     3. 3.3.2.1.3 iii               דרכי המחקר של התופעה (איך כדאי לחקור אותה)
   3. 3.3.3 6 אסכולות בפסיכולוגיה שלכל אחת מהן נשאל

הרצאה 2- גישות ושיטות בפסיכולוגיה: התפתחות מדעית

כללי מהספר

·       הרצאה זו עוסקת בשני נושאים עיקריים

1)   תהליך התפתחות האסכולות בפסיכולוגיה במאות ה 19 וה 20

o      זהו תהליך שראשיתו בשאלת הגוף והנפש ובשאלת רמות התודעה

2)   ההתפתחות מדעית של תיאוריה ומחקר

 

 

·       יש לשים לב לשלבים השונים בהתפתחות מדע ולמאפיינים של כל שלב ושלב

שאלה:

·       לאיזה שלב אפשר לשייך את הפסיכולוגיה בת זמננו.  (פרה פרדיגמטי)

 

פתיחה- חיבור לשיעור הקודם

·       הוזכר השיעור הקודם: למה חשוב ללמוד היסטוריה של הפסיכולוגיה

·       עוסקים בשלוש רמות של התפתחות

§       רעיון הלוגי עצמו

§       השפעה של אישיות המנהיג המדעי כמשפיע על התפתחות רעיון בפסיכולוגיה

§       השפעות הסביבה: חברתית, תרבותית

·       דוגמת השעון והשפעתו

·       הטכנולוגיה

במאה השמונה עשרה היו שתי שאלות יסוד שהיוו את שער הכניסה לעידן של האסכולות בפסיכולוגיה

1)        השאלה של גוף ונפש

·       ההתפתחויות הפיזיולוגיות במדעי הטבע היו לכך שהשערות בדבר הגוף והנפש היו לגביהם סימן שאלה (שהיו בדת קודם לכן)

o      נושא אחד זה הגילוי של גלווני Galvani

§       העברת גירוי חשמלי בשריר של צפרדע גורם לרגל לנוע

§       ואז זה לא שגורם נפש הצפרדע או רצון האל לנוע אלא משהו מאוד מעשי

§       על רקע זה ההפתחויות של מדעי הטבע והגילויים תרמו לכך שהפסיכולוגיה התחילה לעסוק בקשרים שבין הגוף לנפש

2)        רמות תודעה

·       התחילה במאה השמונה עשרה.

·       קשור מסמר Mesmer

o      הרעיון שאדם פועל בשני רמות מודעות בעת ובעונה אחת

 

 

 

 

1) שלבים בהתפתחות המדע: התפתחות אסכולות סקירת

·       שני השערים הקודמים מובילים לאסכולות במדע

·       בהרצאה מוצגת שש אסכולות המרכזיות בפסיכולוגיה

·       עבור כל אסכולה מוצגים הרעיונות המרכזיים והאישיים המרכזיים שעמדו בראשונה

שלבים מרכזיים בהתפתחות המדע- קון שני שלבים להתפתחות המדע (את זה כתבתי קודם לכן, ופה זה רק בשביל להזכיר)

i.           השלב הפרה פרדיגמתי

·       מתאפיין בקיומן של גישות ואסכולות רבות ובאי הסכמה לגבי הנחות היסוד ושיטות המחקר

§       בשלב זה יש הרבה גישות ואי הסכמה לגבי הנחת היסוד מה אמור לחקור ומה שיטות המחקר

o      אפשר לאפיין שלוש שאלות

 

o      בפסיכולוגיה לעומת מדעים רבים אחרים נמצאת עדיין בשלב פרה פרדיגמטי

§       למשל פסיכואנליטיקאי שנשאל אותו

·       מה חוקרים?

o      הוא יגיד לנו שחשוב לחקור תהליכים לא מודעיים

·       מה מסתכלים?

o      דינמיקה אישיותית- כיצד כוחות שונים בתוך האישיות בקונפליקט זה עם זה וכיצד הם קובעים את ההתנהגות

·       איך חוקרים

o      בעזרת שיטות מחקר קליניות

 

o      בהוויוריסט למשל

·       מה חוקרים?

o      חשוב לחקור התנהגות

·       מה מסתכלים?

o      על שרשרות גירוי תגובה גירוי תגובה        SÜ  R זה אחר זה

·       איך חוקרים

o      שיטות מחרק ניסוייות

 

·       זה מאפיין שלב פרה פרדיגמתי. הפסיכולוגיה של ימינו נמצאת בשלב הפרה פרדיגמתי

ii.         השלב הפרדיגמטי - מתקדם

·       מתאפיין בקיומה של פרדיגמה אחת מוסכמת המנחה את הפעילות המדעית

§       מוסכם מה חוקרים ואיך חוקרים

 

o      אותם שאלות פיזיקאים יענו אותם תשובות

§       בכל הפיזיקאים ישנה פרדיגמה אחת שמנחה את התשובות.

§       פסיכולוגיה אין פרדיגמות.

 

·       התהליך: פרדיגמה אחת שולטת NORMAL SCIENCE (קון) אנורמליה (משהו שהנורמאל סייאנס לא יכול להסביר) מהפכה (מוסבר ביתר פירוט בסיכום התפתחות בחשיבה מדעית)

6 אסכולות מרכזיות בפסיכולוגיה : התפתחות אסכולות בפסיכולוגיה במאות ה 19 וה-20

הסבר מהי אסכולה במדע

·       אסכולה היא קבוצת פסיכולוגים המסכימים ביניהם לגבי שלושת השאלות שהבאנו

 

i                    התופעות שחשוב לחקור (מה חשוב לחקור)
ii                  טיבעה של התופעה הנחקרת (מהו טבע התופעה)
iii               דרכי המחקר של התופעה (איך כדאי לחקור אותה)

 

·       רוב האסכולות שנדבר זה שהפסיכולוגיה מתחילה לצמוח

 

6 אסכולות בפסיכולוגיה שלכל אחת מהן נשאל

1)   סטרוקטורליזם

2)   פונקציונליזם

3)   פסיכואנליזה

4)   ביהויוריזם

5)   גשטאלט

6)   הומניזם

 

i                     מה חשוב לחקור?

ii                   מה טבע התופעה?

iii                 איך כדאי לחקור?

iv                 הרעיון

v                   האיש

vi                 רוח התקופה zeitgeist

 

לזכור

אסכולות בפסיכולוגיה התחילו במאה ה-19

חשוב לזכור כנגד מי קמה כל אסכולה


Comments