יחידה 2: זרמים מרכזיים בפסיכולוגיה

סיכום הקורס 10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה אוניברסיטה פתוחה

הסיכום נערך על ידי אור שחר, מורה לשיטת אלכסנדר


היחידה השנייה עוסקת בזרמים מרכזיים בפסיכולוגיה:פסיכואנליזה,ביהביוריזם, גשטלט, הומניזם